மர்மம்-3

மர்மம்-3 Tiruppur Media Works 6 *ஜோதிடம்:- * நாம் அடுத்து பார்க்க இருப்பது 'ஜோதிடம்'. * ஜோதிடத்தில் பாதி உண்மை,பாதி பொய் என்பார்கள். * ஒரு ஜோசியக்காரரிடம் பார்த்து நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால்...

காடு

காடு,பல்லாயிரக்கணக்கான வனவிலங்குகளின் வசிப்பிடம், மனிதர்களுக்கு அது பெரும் வரப்பிரசாதம்;ஆதிமனிதன் காடுகளில் பிறந்தான், வளர்ந்தான், மடிந்தான்;காடுகளை தாய்மடியென எண்ணி தவழ்ந்தான்;ஆனால் இன்றைய மனிதன்,காடுகளை அழித்து நாடுகளாக்கினான், வீடுகள் ஆக்கினான்;மொத்தத்தில்...

சொர்க்கம்

பறவையின் சிறகு வாங்கு; காற்றின் வேகம் வாங்கு; பூமியின் பொறுமை வாங்கு; வானவில்லின் நிறங்கள் வாங்கு; பூவின் வாசம் வாங்கு; நிலவின் வெண்மை வாங்கு; வானின் நீலம் வாங்கு; கடலின் ஆழம் வாங்கு; மானின்...