கால் நனையாமல் கடல் கடந்தவர்கள் உண்டு

ஆனால் கண் நினையாமல் வாழ்க்கையை கடந்தவர்கள் யாரும் இல்லை.

கண் நனைகிறது என்று கவலை கொள்ளாதே

கண்ணீருக்கு பலம் அதிகம்…

வெற்றிக்கு முதல் படி கண்ணீர்தான்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here