கிழிந்த போர்வை
கிழியபோகும் ஆடை
தனியாக ஒதுக்கப்பட்ட
வட்டகை குவளை
எட்டி ஊற்றும் தண்ணீர்
தூக்கி வீசும் சோறு
ஆண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தாலே
தீட்டு
மாட்டு தொழுவத்தில் படுக்கை
துடைப்புக்கு
பூரான் பூச்சிகள் எரிய
ஈரத்துணி

யாரையும் தொட்டு பேசக்கூடாது
சோத்துப்பானையை
அடிவயிற்று வலியிலும்
உயிர்போகும் பசியிலும்
ருசித்துவிடக்கூடாது
யாரும் போட்டுகொடுக்கும் வரை

ஏழு நாள் கழித்து
தீட்டுகள் போக
வீடுகள் முழுதும் கோமியம் தெளிப்பு

பொட்டபுள்ளையாய்
பிறந்த நான்
பொத்திகாரியாய்
ஆகும்பொழுதெல்லாம்

எங்கள் வீட்டில் அகதியாய்…..

இதோ பெண் சுதந்திரம்

M. ஜோ

By – Tiruppurmediaworks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here