பேர்,பணம்,புகழ் இவற்றை நாம் தேடிச்செல்கிறோம்,
அன்பு,பாசம்,அரவணைப்பு இவை நம்மைத்தேடி வருபவை.

ஆனால் பேர், பணம், புகழ் சேரும் போது அன்பு காட்டவோ,பாசம் காட்டவோ,அரவணைக்கவோ யாரும் இருப்பதில்லை.

– ஜி.ஜி.தரன்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here