தென்றல் வீசும் வேளை;

அது திங்கள் பேசும் மாலை;

புள்ளினம் பாடும் கானம்;

புள்ளி வைக்குமே வானம்;

வட்ட நிலா பார்த்து வட்டமாய் அமர்ந்து;

வெட்ட வெளியில்
நடக்கும் ஒரு விருந்து;

கவலை மறந்த வயது;

கடவுளும் வாழும் மனது;

சட்டென ஓடியது காலம்;

சிறை பட்டதென ஆகியது வருங்காலம்;

படிப்பில் நாட்டமும்;
விடுப்பில் ஆட்டமும்;
விளையாட ஓட்டமும்;

என இருந்தது அந்தக்காலம்’

முகநூலில் மூழ்கி;

தொலைக்காட்சியில் தொலைந்து;

வலைத்தளங்களில் சிக்கி வாழ்கிறோம்.

‘இது இந்தக்காலம்’.

சுகமாக அமைந்ததொரு தருணம்;

வரமாக கிடைக்குமா மீண்டும் அந்தப்பருவம்?

 

-கங்காதரன்

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here